NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Ambulantní péče: Rehabilitace

Rehabilitace
Pracoviště rehabilitace poskytuje komplexní rehabilitační péči v oboru FBLR.
Včasnou rehabilitaci provádíme na všech lůžkových odděleních LDN s návazností
na ambulantní péči, včetně ergoterapie.

Druhy a metody rehabilitace:

  • Metody manuální medicíny: měkké vazivové techniky, manipulační a mobilizační techniky, reflexní lokomoce dle Vojty,metodiky dle Bobatha, senzomotorická cvičení,l léčebná tělesná výchova.
  • Fyzikální terapie : komplexní elektroléčba, ultrazvuková terapie, laseroterapie, magnetoterapieie včetně Viofor terapie, celotělová vodoléčba,tepelné procedury,mechanoterapie, motodlaha, cvičení na kladkách, kolo.
  • Ostatní metody :  speciální masáže, lymfodrenáž manuální i přístrojová

MUDr. Janeček
MUDr.Selnerová – tel.: 388 400 125

Ordinační hodiny:

 dopoledne  odpolednenávštěvy dle dohody
Čt 13.00 – 15.00Každý týden
8.00 – 12.00