NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Ambulantní péče: Obezitologická poradna

Obezitologická poradna
MUDr. Křížová – tel.: 388 400 125

Ordinační hodiny:

 dopoledne  odpolednePoznámka
Út Od 15.30ordinace
16.00 – 18.00cvičení