NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Ergoterapie – Ergoterapeutická dílna LDN

„Stáří je období života, ve kterém dochází ke změně životních plánů, cílů a priorit v závislosti na měnících se potřebách, schopnostech a nárocích a to nejen fyzických, ale i psychických.“

„Člověk by si měl udržet i v těchto letech udržet svůj životní styl a důstojnost, i když je odkázán na něčí péči a pomoc.

“V Ergoterapeutické dílně se klienti věnují různým činnostem, které aktivizují jejich schopnosti (trénink paměti, čtení, taneční terapie, cvičení s overbally, muzikoterapie, relaxace, ruční práce – výroba polštářků, pactworkové deky a přikrývky, apod.). Podporujeme klienty v tom, aby se i v našem zařízení věnovali nadále svým zálibám, kterým se věnovali doma. Pro klienty připravujeme různé kulturní akce. Rukodělné a výtvarné aktivity zlepšují jemnou motoriku, fyzickou sílu, koordinaci pohybu a úchop klienta. Ve společné pracovní terapii se snažíme posilovat psychickou rovnováhu klientů.