NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Vítejte na stránkách Nemocnice Vimperk o.p.s.

Nemocnice Vimperk, o.p.s. je neziskovou organizací, která byla založena 6.9.1999. Zakladatelem nemocnice je město Vimperk.Předmětem činnosti je ochrana humanitárních hodnot, ústavní a ambulantní zdravotní péče, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a sociálních služeb. Statutárním orgánem je správní rada a kontrolním orgánem je dozorčí rada.

mini vape

spongebob vape

fake-watches.is: the best site to buy replica watches online. High quality watches, unbeatable prices, and fast shipping!

charcoal bags

Nemocnice Vimperk, o.p.s. poskytuje v hlavní činnosti tyto zdravotnické a sociální služby:

  • Ústavní péči – tři stanice LDN o celkovém počtu 80 lůžek
  • Ambulantní péči – chirurgická ambulance v nepřetržitém provozu, RTG oddělení v nepřetržitém provozu, rehabilitace, interní ambulance, ortopedická ambulance,, diabetologická ambulance, OKBH, kalmetizace, denní stacionář, alergologická ambulance,cévní ambulance, dětská kardiologie,ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a ordinaci praktického lékaře pro dospělé.
  • Sociální péče -ucelený komplex pečovatelských služeb, včetně provozu domu s pečovatelskou službou.

Zdravotnické a sociální zařízení je určeno obyvatelům jihočeského regionu, zejména pak osobám po centrálních mozkových příhodách, infarktech myokardu, osobám s cukrovkou I. A II. typu (hlavně v případech dalších navazujících onemocnění), osobám po úrazech a lidem trpícím Parkinsonovou chorobou. Smyslem činnosti takto koncipovaného zařízení je intenzivní, ucelená rehabilitace a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak se vyrovnat s novou životní situací a připravuje se na návrat do běžného života a do kruhu své rodiny.
Nemocnice Vimperk, o.p.s. poskytuje a zajišťuje ambulantní a ústavní zdravotní a sociální péči včetně činností s tím souvisejících v tomto rozsahu.