NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Ambulantní péče: Biochemická a hematologická laboratoř

Biochemická a hematologická laboratoř
Prim. MUDr. Přemysl Kotoul – odborný garant, vedoucí laboratoře
MUDr. Vladimír Šenigl – odborný garant, hematolog
RNDr. Eva Kostihová – analytik
Vedoucí laborant : Marie Vokáčová

Laboratoř zajišťuje všechna laboratorní vyšetření, má vlastní svozovou službu, která zajišťuje dopravu biologického materiálu a zpětně výsledky vyšetření.           
Tel / fax.: 388 400 139.
e- mail: laboratoř@nemocnice-vimperk.org

Nemocnice Vimperk zrekonstruovala svou biochemickou a hematologickou laboratoř, kterou současně vybavila novou výkonnou technikou. Laboratoř zajišťuje všechna laboratorní vyšetření. Vlastní svozová služba zajišťuje dopravu biologického materiálu jakož i zpětně výsledků vyšetření, které poskytujeme i telefonicky, faxem či elektronicky. Nemocnice Vimperk poskytuje lékařům likvidaci biologického odpadu, léků a praní prádla za dohodnutých podmínek.
Odborným zástupcem a vedoucím laboratoře je MUDr. Přemysl Kotoul. Zkušený tým laborantek vede Marie Vokáčová.
Indikaci a interpretaci výsledků vyšetření můžete konzultovat s laboratoří na tel. 388 400 139 nebo přímo s MUDr. Přemyslem Kotoulem.

Laboratoř Nemocnice Vimperk,o.p.s. prošla úspěšně certifikačním procesem.
Přestavba a celková rekonstrukce biochemické a hematologické laboratoře Nemocnice Vimperk, o.p.s. v loňském srpnu, umožnila po roce své činnosti zrealizovat nová laboratorní vyšetření pro celé spektrum ambulantních a praktických lékařů. Výsledky těchto vyšetření je pak možno po dohodě předat i týž den. Po roční práci v novém prostředí, s novou špičkovou laboratorní technologií a při využití moderních metod managementu jakosti společnosti, požádalo vedení nemocnice na jaře letošního roku, renomovanou, celosvětově uznávanou, multiakreditovanou instituci Moody International o zařazení do certifikačního procesu. Moody International, se řadí mezi deset nejlepších certifikačních institucí/registrátorů na celém světě. Po devět desetiletí své historie a zkušeností s více než 70 pobočkami po celém světě poskytuje kvalitní služby v široké řadě výrobních a servisních organizací. Na začátku července letošního roku byl proces úspěšně ukončen a laboratoř Nemocnice Vimperk, o.p.s. obdržela certifikát v souladu s požadavky normy ISO 14001:2004 a ISO 9001:2000.Certifikace od takto kvalitní instituce je celosvětově uznávaná a je pro zákazníky laboratoře dokladem a zárukou kvality poskytovaných služeb.

Průvodce laboratorními metodami
Politika IMS