NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Dotazník spokojenosti pacientů Nemocnice Vimperk, o. p. s.

Vážení přátelé, pacienti a klienti zdravotnického zařízení NEMOCNICE VIMPERK, o. p. s. Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc v naší snaze o zlepšení kvality péče v našem zdravotnickém zařízení. Předkládáme Vám možnost vyplnit elektronický dotazník, který nám pomůže zhodnotit kvalitu naší práce a následně i odstranit nedostatky. Dotazník může být jak anonymní, tak i s kontaktem na hodnotitele pro možnou odpověď.

Byl/a jste spokojen/a s následujícími okolnostmi?
(stupnice odpovídá známkám jako ve škole 1 – výborně … 5 – nedostatečně)

  1) Vstřícnost lékařů (přístup, ochota, odborná úroveň)
  1     2     3     4     5
  Komentář:
   – nepovinné

  2) Vstřícnost a ochota sester
  1     2     3     4     5
  Komentář:
  – nepovinné

  3) Spolupráce personálu s vašimi blízkými

  1     2     3     4     5
  Komentář:
  – nepovinné

  4) Spokojenost s prací sanitářů

  1     2     3     4     5
  Komentář:
  – nepovinné

  5) Spokojenost s informacemi o Vašem zdravotním stavu
  1     2     3     4     5
  Komentář:
  – nepovinné

  6) Spokojenost s prací rehabilitačních sester
  1     2     3     4     5
  Komentář:
  – nepovinné

  7) Spokojenost s rozsahem rehabilitačních cvičení
  1     2     3     4     5
  Komentář:
  – nepovinné

  8) Spokojenost s množstvím a kvalitou stravy
  1     2     3     4     5
  Komentář:
  – nepovinné

  9) Spokojenost s pořádkem a úklidem
  1     2     3     4     5
  Komentář:
  – nepovinné

  10) Spokojenost s péčí o osobní hygienu
  1     2     3     4     5
  Komentář:
  – nepovinné

  11) Doba čekání na vyšetření, dodržení termínů
  1     2     3     4     5
  Komentář:
  – nepovinné

  12) Celková spokojenost se zdravotním zařízením
  1     2     3     4     5
  Komentář:
  – nepovinné

  Příjmení a jméno:
  – nepovinné
  Email:
  – nepovinné

  Spamová kontrola:
  1 + 1=