NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Seznam věcí na sociální lůžko

Seznam nezbytných osobních věcí klienta při přijetí
  • Průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, dohoda o event. zasílání důchodů, adresy a telefonní čísla příbuzných
  • Léky, které užíváte pravidelně či dlouhodobě (na krevní tlak, dýchání, srdce, diabetické léky, inzulín, léky na spaní, psychiatrické léky apod.)
  • Jednorázové pomůcky pro inkontinentní klienty (pleny, podložky)
  • ?Kompenzační pomůcky (hůlka,chodítko,vozík, WC křeslo, apod. – pokud používá i doma)
  • Ošacení: noční košile (pyžamo), župan, propínací svetr (mikinu), spodní prádlo, oděv na rehabilitaci, vhodné domácí oblečení (trička, tepláky, apod.), pevnou domácí obuv
  • Hygienické potřeby (na měsíc): toaletní papír (4 ks), mýdlo tekuté, šampon, potřeby na čištění chrupu (i umělého), hřeben, ručníky, žínky, kapesníky
  • muži:holení!

Přílohy – nutné doložit nejpozději v den nástupu do zařízení
  • Kopie posledního důchodového výměru
  • Kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
  • Kopie rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům a listina o ustanovení opatrovníkem

V zájmu našich klientů je hotovost vyšší než 200,- Kč uložena na samostatném účtu v GE MONEY BANK. Veškeré cennosti (předměty ze žlutého kovu, vkladní knížky apod.) jsou uloženy v bezpečnostní schránce České spořitelny, a.s..

Výplatu důchodů a předání cenností provádí pověřený pracovník dle vnitřního předpisu Nemocnice Vimperk, o.p.s., který vede řádnou evidenci v pokladní knize a na osobních kartách klientů.