NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Ambulantní péče: Chirurgie

Chirurgická ambulance s nepřetržitým provozem
MUDr.Krýsl
MUDr.Beran

vyšetřovna denně
do 15.30 : tel.: 388 400 119
od 15.30 : tel.: 388 400 124