NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Lékárna GAGRETA

odborný zástupce pro obor lékárenské péče: PharmDr. Ivana Kritschová

IČO – 26015170
DIČ – CZ 26015170
Tel.: 388 400 147

Lékárna GABRETA je lékárnou základního typu, která svým rozsahem a druhem poskytované péče pokrývá zejména tyto činnosti:

  • výdejní činnost pro veřejnost
  • výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení
  • příprava léčivých přípravků v rozsahu : léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita
  • vstupní kontrola léčivých a pomocných látek

Registrována pod pořadovým číslem PT 161, čj.: RZ/907/161/99s platností od 02.01.2006