NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Informace pro přijímané pacienty

Vezměte si s sebou:

  • Občanský průkaz.
  • Platný průkaz zdravotní pojišťovny.
  • Domácí obuv, ponožky.
  • Hygienické potřeby (mýdlo, pastu a kartáček na zuby, hřeben, toaletní papír, holicí potřeby).
  • Léky, které doma užíváte a zdravotnické prostředky.
  • Noční úbor, eventuelně župan (můžete mít vlastní).
  • Průkaz pracovní neschopnosti, pokud je již vystaven.
  • Před delším pobytem v nemocnici si zajistěte doručování svého důchodu.

Neberte si s sebou:

  • Neberte si věci, jejichž provozováním byste rušili ostatní pacienty
  • Šperky, větší množství peněz a vkladní knížky.