NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

LDN

Oddělení LDN poskytuje specializovanou následnou ústavní péči, zaměřenou převážně na včasnou rehabilitaci a ošetřovatelskou činnost. Přijímá pacienty k doléčení akutních i chronických nemocí a k přípravě na soběstačnost v domácím prostředí, nebo k umístění na sociálním lůžku resp. do ústavů sociální péče.

A1. tři oddělení LDN – primář MUDr. Bezděková – tel.: 388 400 114

  • LDN 1: lékař : MUDr. Kusche, sesterna tel.: 388 400 111
  • LDN 2: lékař : MUDr. Kukačková, sesterna tel.: 388 400 128
  • LDN 3: lékař: MUDr. Sloup,MUDr. Vacek, sesterna tel.: 388 400 115

Vedoucí sociální sestra: Bc. Jana Iglerová tel.: 388 400113
Sociální sestra, ergoterapeutické pracoviště – pí. Iva Doulová tel.: 388 400113

A2. stacionář a úlevová lůžka: tel.: 388 400 115