NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny:

  • Návštěvní hodiny jsou denně od 14:00 do 17:00.
  • Ve vyjimečných případech je možno po domluvě s lékařem navštívit nemocného i mimo tuto dobu.

Nemocným nenoste:

  • Věci, které mohou být zdrojem infekce.
  • Obecně se nedoporučuje nosit pacientům velké množství syrového ovoce.

Potraviny a nápoje:

  • Pacientům je poskytována dieta, která je součástí léčby jejich nemoci.
  • Pokud hodláte nemocnému přinést nějaké jídlo nebo nápoje, je třeba se nejdříve domluvit s ošetřujícím lékařem.
  • Nevhodným druhem poživatin můžete pacienta vážně poškodit.