NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Ambulantní péče: Kalmetizace

Kalmetizace
sestra: Iva Zelenková – tel.: 388 400 136, mobil: 602 409 255

Ordinační hodiny:

 dopoledne            odpolednenávštěvy dle dohody
Út 1x měsičně
  1x měsičně