NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Ambulantní péče: Cévní ambulance

Cévní ambulance
MUDr. Holák – tel.: 388 400 136

Ordinační hodiny:

 dopoledne  odpolednePoznámka
 18.00 – 20.00Předem určené pátky