NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Komplex terénních zdravotních a sociálních služeb
CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY NEMOCNICE VIMPERK o.p.s.
ceník platný od 1.3.2007

Zajištění stravy včetně diety Nemocnicí Vimperk, o. p. s.33,00 Kč
Dovoz oběda10,00 Kč
Dovoz oběda pro org.20,00 Kč
Nákup malý 2 až 3 položky5,00 Kč
Nákup velký 3 až 6 položek bez lahví10,00 Kč
Nákup autem i s účastí klienta1h / 50,-Kč
Úklid bytu s příslušenstvím1h / 80,-Kč
Úklid bytu s příslušenstvím po malování, zeď.práce apod.1h / 85,-Kč
Úklid společných prostor domu1h / 70,-Kč
Mytí oken – nešroubované1h / 84,-Kč
Mytí oken – šroubované1h / 85,-Kč
Praní prádla + žehlení1kg / 25,-Kč
Praní prádla bez žehlení1kg / 20,-Kč
Praní záclon 1 náplň pračky60,00 Kč
Věšení záclon a dekor.látek 1 ks8,00 Kč
Úprava lůžka denně5,00 Kč
Převlékání a vysátí lůžka1h / 84,-Kč
Donáška léků z lékárny a zajištění receptu u lékařeNeúčtujeme
Dovoz klienta k lékaři a zpět bez čekání12,00 Kč
Dovoz klienta k lékaři a zpět s čekáním1h / 70,-Kč
Celková koupel nebo pomoc při koupeli včetně mytí vlasů1h / 84,-Kč
Pomoc při ranní a večerní toaletě1h / 84,-Kč
Pomoc při oblékání a svlékání včetně kompenzačních pomůcek15min / 21,-Kč
Pomoc při přesunu na WC, židli, lůžko10min / 16,-Kč
Příprava svačiny, večeře apod.1h / 60,-Kč
Pomoc při podávání pití a stravy1h / 60,-Kč
Práce spojené s běžnou údržbou a chodem domácnosti / umytí nádobí, zametení, utření prachu,
vynesení odpadků, zalití květin, donáška uhlí, dříví, vody apod.1h / 84,-Kč
Pochůzky – pošta, úřady – zprostředkování kontaktu se spol. prostředím – doprovod1h / 84,-Kč
Jednoduché ošetř. úkony prov.denně / vykap.očí, podání připr.léků apod.5min / 5,-Kč
Jednoduché ošetř. úkony prov.denně – převazy na sucho,bandáže DK10min / 15,-Kč
Dohled nad dospělým klientem v denních hodinách / 7:00 – 19:00 /1h / 70,-Kč
Dohled nad dospělým klientem v nočních hodinách / 19:00 – 7:00 /1h / 85,-Kč
Vycházka do okolí1h / 60,-Kč
Doprava klienta dle požadavku4,-Kč / 1km
Vymalování bytuCena dohodou